Zoeken
Generic filters
Exact matches only

Privacy

Privacy beleid

The Dog Pen gaat zorgvuldig met uw privacy om. Wij vertrekken geen gegevens voor commerciƫle doeleinden aan derden. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de website van The Dog Pen doet u dit omdat u wilt dat wij contact met u opnemen. Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te leggen over het onderwerp waar u over benaderd wilt worden. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Website software

Voor de realisatie en optimale werking van de website van The Dog Pen werken wij samen met partners;

Stuurlui

Onze webwinkel is ontwikkeld door Stuurlui. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Stuurlui heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Stuurlui is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan The Dog Pen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

The Dog Pen
Ubbergensdijk 9
6574 AK Ubbergen